Convivim és un centre de la Fundació Viarany que orienta a la persona estrangera en la seva integració al país, per tal que tinguin accés a una plena ciutadania.

Què fem?

El Centre Convivim porta des del 2004, treballant al Districte de Sant Andreu, oferint acollida socio – jurídica, socio – linguística i acollida personal al col·lectiu de persones migrants i nouvingudes, posant el focus en les dones. El Centre està obert a persones residents al districte i districtes propers i també autòctones.

Programes

ACOLLIDA PERSONAL

Proporcionar un servei d’acollida i orientació personal.

ACOLLIDA SOCIO-JURÍDICA

Assessorar i assistir a la persona en la gestió dels seus tràmits d’estrangeria procurant una estància regular al país

ACOLLIDA SOCIO-LINGÜÍSTICA

Oferir cursos i eines en grups reduïts per l’aprenentatge de les llengües del país, especialment en els nivells d’alfabetització i inicials, i orientació per la continuació de l’aprenentatge, de les llengües a nivells superiors. Línia que es concreta amb els cursos de català que gestiona el Consorci per la Normalització Lingüística i cursos de castellà.

També es realitzen cursos d’alfabetització amb dones, grups de reforç en lectoescriptura, parelles lingüístiques i cursos d’alfabetització digital amb dones.

ACTIVITATS INTERCULTURALS

Reforçar el coneixements de les llengües en contextos reals, fora de les classes:

Sortides culturals i de coneixement dels recursos de la ciutat, participació en esdeveniments socials i culturals, organització de trobades lúdiques i festives entre les persones migrants i autòctones, intercanvi intercultural i interreligiós.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Xerrades i activitats de sensibilització sobre la realitat de la inmigració.

Objectius

  • Acollir a les persones migrants i generar un vincle de confiança potenciant la seva autonomia i apoderament.

  • Assessorar a les persones en el seu itinerar per procurar-los una estada regular al nostre país.

  • Formar a les persones en el coneixement de les llengües vehiculars a Catalunya i del context cultural en el que conviuen.

  • Facilitar la convivència de la persona en aquesta societat, compartint, respectant i dialogant des de la seva pròpia cultura, tradició i religió amb les de la nostra societat.

  • Promoure una bona relació entre immigrants i veïns de l’entorn.

  • Generar un centre de documentació i consulta, així com fomentar fòrums, debats i xerrades relacionades amb el món de la immigració.

  • Fomentar una xarxa de treball amb altres institucions del barri i la ciutat.

On som?