Convivim, junt amb altres associacions que duen a terme acollida sociolingüística a la ciutat de Barcelona i que formen part de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona, han decidit en la reunió de l’11 de juny del 2021 començar a implementar el projecte “Punt de Partida”. Un projecte innovador que han estat preparant aquest curs 2020-2021.

El centre Convivim ha estat des del principi en el grup promotor d’aquesta iniciativa que pren una representació del teixit barceloní del tercer sector social per tal de donar resposta a l’ingent demanda de cursos de castellà, i sobretot de català, per part de les persones nouvingudes a la ciutat comptal.

Es tracta d’un formulari de derivacions per a participants a d’altres entitats de la Coordinadora de la Llengua. Aquest formulari que comparteixen totes les entitats adherides al projecte ha estat dissenyat per totes elles i s’hi indicaran totes les persones que busquen fer un curs i han estat ateses per una entitat on no li han pogut donar resposta per manca de places.

Cal esmentar també, que el projecte comporta que totes les entitats adherides facin una mateixa prova de nivell addicional a les que ja duen a terme a les persones usuàries que sí tindran plaça.

Aquesta iniciativa pretén eixugar les llargues llistes d’espera de persones usuàries dels cursos de català i de castellà que es duen a terme a Barcelona per part de les entitats del tercer sector. Un sistema senzill que suma esforços entre entitats que es consideren germanes, per tal de reduir confusions, estrès i disfuncions entre les persones migrades i genenrar uns indicadors fiables sobre els recursos exsistents del sector per oferir més cursos segons la demanda real (a l’alça) que hi ha.

També aquest curs 2020-2021 el centre Convivim ha consolidat, en el seu servei d’orientació sociopersonal, un model per derivar persones usuàries a d’altres entitats. Aquest model es basa en posar en contacte i/o informar d’aquelles associacions (segons interès, necessitat i proximitat geogràfica) que ofereixen serveis, que no duem a terme al centre Convivim (com ara orientació sociolaboral). Un model que, des del gener, i amb la participació clau del nostre equip de voluntariat, ha atès a més de 50 persones.

Al proper curs, “Punt de Partida” serà un element central que s’afegirà a aquest model de derivacions de persones migrades.