El Centre Obert és la plataforma de projectes socioeducatius adreçats a infància, adolescència i joventut en situació de vulnerabilitat i les seves famílies de la Fundació Viarany, incloent el Servei d’Intervenció Socioeducativa (Centre Obert Eixample), el Projecte d’acompanyament educatiu “Tu pots!”, el Programa d’intervenció socioeducativa per a menors migrats sense referents familiars “A temps!” i el Projecte SOAF Eixample – Servei d’Orientació i Acompanyament Familiar

Què fem?

El Centre Obert Eixample dona resposta a les necessitats socials i educatives dels infants, adolescents i joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat o risc social del districte de l’Eixample de Barcelona (Antiga Esquerra de l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc).
Disposa de 40 places diàries per a infants i adolescents d’entre 6 i 17 anys.
Treballem a través de l’acompanyament integral dels infants, adolescents, joves i les seves famílies i el treball en xarxa amb la resta d’agents socials (CSS, Centres Educatius, Serveis de Salut Mental) per promoure les capacitats potenciant els aspectes positius i afavorint el creixement personal i la igualtat d’oportunitats.

Carta de Serveis

Accedeix a la Carta de Serveis del Centre Obert Eixample – SIS fent clic al següent enllaç

Carta de Serveis

Programes Socioeducatius

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

 • Promoció d’alimentació equilibrada
 • Promoció salut física i emocional
 • Prevenció conductes de risc

SUPORT A L'EDUCACIÓ FORMAL

 • Acompanyament educatiu individualitzat
 • Treball en xarxa
 • Acompanyament a les necessitats educatives especials

PROMOCIÓ I AUTONOMIA PERSONAL

 • Foment de l’autonomia i la independència
 • Foment de la responsabilitat

COMPETÈNCIA SOCIAL, PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ EN VALORS

 • Desenvolupament d’habilitats socials,
 • Promoció de la participació i l’esperit crític
 • foment de la descoberta i la interiorització de valors socials

EXPRESSIÓ I JOC

 • Promoció de l’expressió emocional
 • Desenvolupament de la imaginació i creativitat
 • Foment de valors socials a través del joc

SUPORT FAMILIAR I D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA

 • Atenció psicològica individualitzada
 • Espai grupal familiar
 • Treball en xarxa

Objectius

 • Fomentar aprenentatges i competències bàsiques i socials per al desenvolupament integral dels infants, adolescents i joves en risc d’exclusió social

 • Afavorir la socialització i la integració social dels infants, adolescents, joves, i de les seves famílies, promovent la transformació social.

 • Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat dels menors.

 • Compensar dèficits socioeducatius dels infants i adolescents atesos.

 • Prevenir, detectar i donar a conèixer les situacions de vulnerabilitat o risc social i de ruptura amb la família i l’escola.

 • Consolidar les vies de comunicació entre el COEix i altres serveis implicats en el procés de desenvolupament dels menors.

Projectes del Centre Obert Eixample

SOAF Eixample

El SOAF Eixample és un espai per parlar amb calma i confiança de les  relacions familiars. És un servei de caràcter universal i gratuït dirigit a totes les famílies.

Tu pots!

Projecte educatiu en xarxa impulsat per Centre Obert Eixample, el Casal Loiola i el Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra Eixample

A temps!

Intervenció socioeducativa amb menors migrats sense referents familiars i joves extutelats El projecte ofereix un acompanyament educatiu, personal i grupal, a adolescents i joves nouvinguts sense referents familiars al territori per ajudar-los en la [...]

Amb el suport de

On som?