El projecte “Teixint vincles entre cultures” ofereix una formació en Interculturalitat Crítica a l’equip i les persones voluntàries de la Fundació Privada Viarany.

El passat 21 de setembre més de 30 persones treballadores i voluntàries de la Fundació Privada Viarany es van reunir per assistir a una formació específica sobre interculturalitat crítica que va facilitar la tècnica especialitzada d’InteRed, Neus Garriga, en el marc del curs d’Educació Transformadora que es desenvolupa en el projecte Teixint vincles entre cultures.

Durant dues hores de treball els i les participants en la formació van reflexionar, des de les teories de la Interculturalitat crítica de interseccionalitat, de colonialisme i feminisme, sobre com ens enfrontem a les persones migrades, quins son els prejudicis que aportem tots i totes quan ens trobem davant algú que no coneixem, i què podem fer per respectar de debò l’essència de les altres persones quan ens hi relacionem.

El projecte Teixint vincles entre cultures es un projecte de la Fundació Privada Viarany i InteRed que compta amb el suport de la Fundació “La Caixa” i té l’objectiu de contribuir a la construcció d’una ciutadania global i intercultural compromesa amb el desenvolupament de societats més justes, inclusives i participatives. Per tal d’enfortir el treball que es realitza amb les persones migrades i els col·lectius vulnerables es va creure imprescindible formar qui hi treballa de manera més directe, com és el cas de l’equip de treball i el voluntariat de la Fundació Privada Viarany. Creant així un curs d’Educació Transformadora dins el que s’enmarca la formació d’Interculturalitat crítica.

La tècnica d’InteRed, Neus Garriga, va començar explicant el concepte de la “mirada única”. És a dir, com allò que nosaltres esperem de qui no coneixem depèn especialment del que ens han explicat prèviament sobre el seu país, barri, grup… i com que, normalment, dels grups vulnerables només se’ns dona un tipus de missatge, les nostres expectatives estan focalitzades de manera inconscient cap a refermar aquest missatge previ. A partir d’aquest concepte es va obrir un interessant debat entre totes les persones assistents, on es va parlar sobre com ser capaços de veure els nostres prejudicis i com afrontar situacions on les nostres creences arrelades xoquen amb les creences de qui tenim davant.

InteRed és una Organització No Governamental que aposta per una educació transformadora i, gràcies a la seva tasca d’investigació i actuació en la globalitat,  és la responsable d’oferir la formació d’Interculturalitat crítica que ens ocupa.

La Fundació Privada Viarany treballa per reduir les desigualtats socials i promoure la igualtat i la transformació de la realitat de les persones per assolir la plena ciutadania, atenent de forma directe les necessitats de persones migrades; i per assegurar la millor actuació amb aquest col·lectiu és molt important enfortir les capacitats d’intervenció de tot l’equip de treball i el voluntariat.