La Fundació Privada Viarany assisteix a la conferència- Webinar : “Diálogos telemáticos: El nuevo pacto europeo de migración y asilo” impartida por Xavier Alonso, organitzat per Cristianisme i Justícia.

El webinar inicia amb Alonso parlant sobre la situació dels Menors Migrats Sense Referens Familiars, dels que explica que el procés de protecció de menors els protegeix per asil en frontera. Si  pels “no menors” el procediment és ràpid i l’objectiu  és aprovar el menor número possible d’asils i retornar el màxim, pels menors l’asil és més favorable. La política dels Mena de la UE en el marc del Pacte Europeu té un capítol específic, es troba en via d’aprovació una guia europea pels Menas, una política protectora i en capítol específic. Si es rebaixés l’edat de menas a 16 (per comptes de 18) hi hauria vulneració en la franja 16-18 de l’interès superior del menor.

Pel que fa a homologació de títols seria incoherent que després d’homologar un títol no se li dongui a la persona protecció, és molt important la homogeneïtzació de currículums , i lligar oferta amb demanda laboral,  les titulacions afavoreixen que les persones arribin legalment.

Els moviments secundaris es volen limitar, això implica reforç del control a les fronteres i fer polítiques de reforç als països del sud, així com imposar més requisits als moviments secundaris per tal de moderar-los.

La primera prioritat de la UE és que no mori gent pel fet d’emigrar, la segona  prioritat és reduir la irregularitat de les persones.

El procediment tan ràpid d’asil està pensat per refusar-ne tants com sigui possible, per retornar ràpidament persones i desestimar més asils que estimar-los. 1/3 de les persones que demanen asil els és concedit mentre que els altres 2/3 són rebutjats i les persones retornades.

Xavier Alonso diu que la política migratòria europea requereix tenir paciència, és necessària l’acció, però requereix molt temps per evolucionar. Recorda els fonaments de la creació de la UE i el missatge dels “pares” fundadors que transmeten un missatge d’esperança.