El projecte “Teixint vincles entre cultures” ofereix una formació en Interculturalitat Crítica a l’equip i les persones voluntàries de la Fundació Viarany.

Es un projecte de la Fundació Viarany i InteRed que compta amb el suport de la Fundació “La Caixa” i té l’objectiu de contribuir a la construcció d’una ciutadania global i intercultural compromesa amb el desenvolupament de societats més justes, inclusives i participatives. Per tal d’enfortir el treball que es realitza amb les persones migrades i els col·lectius vulnerables es va creure imprescindible formar qui hi treballa de manera més directe, com és el cas de l’equip de treball i el voluntariat de la Fundació Viarany. Creant així un curs d’Educació Transformadora dins el que s’enmarca la formació d’Interculturalitat crítica.