Aquest curs el Centre Obert Eixample ha participat al projecte d’atenció a la Salut Bucodental que la Fundació Pere Tarrés ofereix als centres socioeducatius de la XACS de Barcelona. El projecte s’ha dut a terme amb la col·laboració d’ADE Clínica Dental i ha consistit en un procés de dues fases.

Una primera revisió realitzada el 23 de novembre, per professionals d’ADE Clínica Dental al Centre Obert, en la que es van atendre 22 infants de 6 a 12 anys.

Una segona fase en la que a partir de febrer 2021 s’estan realitzant els tractaments  pertinents, aquest cop a la Clínica,  als infants que es va valorar que requerien d’un tractament específic. En aquesta segona fase hi participen 11 infants en les mateixes edats.

Aquesta participació s’engloba dins del programa de “promoció a la salut física” del Projecte Educatiu del Centre Obert Eixample.