Sóc l’Anna Fernández, estudiant en pràctiques del Grau d’Educació Social a la UOC.
Durant els mesos d’octubre a gener he pogut gaudir de l’experiència de ser educadora en pràctiques al Centre Obert Eixample de la Fundació  Privada Viarany. Durant el transcurs d’aquests mesos he descobert què suposa acollir i acompanyar, dues paraules i accions essencials en qualsevol projecte en el qual es treballi amb persones.

Al Centre Obert Eixample, el reforç escolar, les activitats, dinàmiques i els moments lliures esdevenen un espai de seguretat per a tots els/les usuaris, on l’acompanyament i l’acolliment, són l’essència de cada moment. És increïble la tasca que es fa des del centre, tant amb els nens/es, adolescents i joves, com a les famílies d’aquests per al seu correcte desenvolupament. L’atenció individualitzada i el respecte per les diferències és el que regeix el suport de cadascun dels subjectes del COeix.

Conèixer com des del tractament de la individualitat i el respecte per les diferències, es lluita per aconseguir un objectiu comú ha estat un gran aprenentatge i sobretot, una gran experiència que m’ha enriquit en tots el sentits: professional i personalment.

Gràcies a tot l’equip que forma el COeix per mostrar-me la gran tasca i importància que l’Educació Social pren en la societat i sobretot, gràcies per acollir-me i deixar-me acollir.

Poema creat per l’Anna Fernández sobre la seva experiència de pràctiques: