El Centre Passatge és un espai on es vol viure i celebrar la fe com a eix existencial i el compromís dels seus membres es viu en forma compartida.

El fonament del quefer de Centre Passatge es troba en el reconeixement del valor de cada persona i de la interacció amb les altres; en l’afirmació d’una societat amb identitat pròpia, construïda des de la diversitat cultural i religiosa; en el compromís que neix del diàleg fe-cultures-justícia, tot promovent l’experiència creient i el diàleg interreligiós.

Les trobades culturals, els seminaris i cursos de formació, els grups de joves i adults, la catequesi d’infants i joves, les trobades amb altres tradicions religioses, la pregària i la celebració de la Eucaristia, són algunes de les activitats des d’on es viu aquesta presència.

Pots consultar més informació a la seva pàgina web:

WEB DEL CENTRE PASSATGE