El Centre Passatge és un projecte sociocultural que afavoreix l’acció cultural i comunitària, orientant les seves activitats vers el canvi integral, de la persona i  de l’entorn que ens envolta. Defineix el seu compromís amb la realitat de la nostra història, des d’un eix trenat per tres opcions bàsiques i inseparables fe-cultures-justícia.

El fonament del quefer de Centre Passatge es troba en el reconeixement del valor de cada persona i de la interacció amb les altres; en l’afirmació d’una societat amb identitat pròpia, construïda des de la diversitat cultural i religiosa; en el compromís que neix del diàleg fe-cultures-justícia, tot promovent l’experiència creient i el diàleg interreligiós.

Les trobades culturals, els seminaris i cursos de formació, els grups de joves i adults, la catequesi d’infants i joves, les trobades amb altres tradicions religioses, la pregària i la celebració de la Eucaristia, són algunes de les activitats des d’on es viu aquesta presència.

Pots consultar més informació a la seva pàgina web:

WEB DEL CENTRE PASSATGE