PATRONAT

La Fundació Privada Viarany està constituïda en forma d’un Patronat no remunerat, el qual té la següent estructura:
Secretària
Estrella Barceló Colomer SECRETÀRIA
Vocal 1
Mª Pilar Cuesta Mancilla VOCAL

ORGANITZACIÓ

Les accions es realitzen a través de tres centres: Centre Convivim, Centre Passatge i Centre Obert Eixample, els quals tenen la següent estructura:
Directora Executiva
Irma Rognoni Viader DIRECTORA EXECUTIVA
Responsable Projectes
Neus Edo i Ximenes RESPONSABLE DE PROJECTES

CENTRE OBERT EIXAMPLE
DIRECCIÓ
COORDINACIÓ
  • Educadors/es socials
  • Psicòloga
  • Talleristes
  • Voluntaris/es
CENTRE CONVIVIM
COORDINACIÓ
  • Professors/es català i castellà
  • Advocats/es
  • Voluntaris/es
CENTRE PASSATGE
COORDINACIÓ
  • Equip de Coordinació