En nom del Patronat i l’Equip de la Fundació us fem arribar la felicitació de Nadal de la Fundació Privada Viarany.