La directora executiva de la Fundació Privada Viarany i la coordinadora del servei SOAF Eixample (Servei d’Orientació i Acompanyament Familiar) de la Fundació, es van reunir el passat dia 6 d’octubre amb tres membres de Càritas: la CAP del districte de l’Eixample, la treballadora social del barri de la Dreta Eixample i la treballadora social de Sant Antoni i Esquerra Eixample.

L’objectiu de la trobada era compartir impressions i vivències sobre la situació actual en la què es troben les entitats fruit de la Crisi sociosanitària provocada per la COVID-19 així com plantejar sinergies de treball conjunt.

Ambdues entitats coincideixen en que la saturació d’alguns serveis públics fa que el tercer sector agafi més força i sigui encara més necessari el treball coordinat i col·laboratiu així com l’enfortiment de sinèrgies entre els agents de les entitats del tercer sector, i els agents dels serveis públics per tal d’oferir respostes de qualitat a les necessitats socials detectades.