La Fundació Privada Viarany i InteRed inicien un projecte conjunt, implicant-se en el treball amb el col·lectiu de població migrada en risc d’exclusió social a Barcelona; un projecte que rep el suport de l’ Obra Social La Caixa i que té com objectiu aportar en la construcció d’una ciutadania global i intercultural compromesa amb les societats més justes, inclusives i participatives. Per aconseguir-ho, 82 persones de col·lectius vulnerables començaran processos i activitats per la inclusió social, promovent el seu protagonisme, participació i empodermanet, des d’una perspectiva intercultural i de respecte a la diversitat.

Ambdues entitats, promogudes per la Institució Teresiana, tenen una important presència a Catalunya, i comparteixen la missió de promoure societats més justes i inclusives, partint del reconeixement de les persones migrades en risc d’exclusió social.

A l’entrevista que explica el projecte “Teixint vincles entre cultures” que es du a terme a Barcelona, hi participa la presidenta de la Fundació Privada Viarany, Mª del Carmen Aragonés, i la delegada d’InteRed a Catalunya, Magdalena Alcover.

En què consisteix la proposta i per quin motiu és rellevant en el moment i context actual en els que vivim?

Madgalena.  El projecte busca contribuir a la construcció d’una ciutadania intercultural i més inclusiva, lluitar pels drets de les poblacions migrades i de la població més vulnerable de la nostra societat.

Mª del Carmen. Estem en un context de crisi gravíssima: econòmica, social, sanitària,… i aquest context ha generat un augment exponencial de la pobresa i de l’escletxa de desigualtat social. La població migrant és la més afectada en aquesta situació per aquest motiu és important articular  propostes que permetin aquest treball conjunt de tota la ciutadania. Per altra banda, quan hi ha manca de recursos, com en aquest moments, sovint creixen els estereotips , els prejudicis i la discriminació, entre d’altres, un dels nostres objectius és ajudar a superar-los.

Magdalena. Impulsarem activitats i processos amb unes 82 persones que pertanyen al col·lectiu, fonamentalment de persones migrades, i amb especial èmfasi en les dones.

Mª del Carmen. El projecte es desenvolupa a la ciutat de Barcelona, als districtes de l’Eixample i Sant Andreu. A efectes de comunicació però, tindrà un impacte superior, a nivell de la ciutat de Barcelona i esperem que de Catalunya.

Magdalena: El projecte té tres línies de treball. La primera treballa per la inclusió social des de l’educació no formal:  treballarem amb dones migrades, joves i infants; la segona línia, és la del enfortiment de capacitats i competències dels equips de treball i el voluntariat en interculturalitat i metodologies participatives.

Mª del Carmen. Una tercera línia, que és més àmplia, pretén abastar a tota la ciutadania catalana i promoure una consciència crítica a partir de les pròpies experiències i narrativa de les persones protagonistes. Considerem que és molt pertinent en el moment actual de crisi que estem vivint en el que les escletxes de la desigualtat social i de la pobresa s’estan disparant.

 

Per què us heu decidit les dues Fundacions a treballar conjuntament en aquest projecte d’interculturalitat i amb persones en risc d’exclusió?

Mª del Carmen. En realitat, les dues entitats ja tenim una trajectòria de treball comú. Fins ara, a nivell intern, en l’enfortiment dels equips tècnics, compartint materials i reflexionant sobre enfocs de treball amb les poblacions a les que ens dirigim.

Magdalena. Aquest projecte és una oportunitat per treballar en clau de processos en els que potenciem els sabers de les dues fundacions.

Quines aportacions considereu que farà cada una de les entitats al projecte i quin serà el valor agregat resultat d’articular-lo juntes?

Mª del Carmen. La Fundació Viarany té una llarga trajectòria de treball en aquests barris i amb la població destinatària del projecte. A més compta amb un alt reconeixement, de la seva tasca, per part de les administracions públiques, de les entitats privades i del tercer sector. Treballar conjuntament amb InteRed ens ajudarà a aprofundir en els enfocaments d’educació transformadora, comunicació transformadora i a créixer en impacte en la sensibilització de la població autòctona respecte a la població migrant.

Magdalena. Des d’InteRed una de les línies del nostre pla estratègic és treballar amb població migrant. Treballar amb la Fundació Viarany ens permetrà concretar aquesta línia d’acció en l’àmbit social.

De quina manera considereu que aquesta iniciativa contribueix a la missió de la Institució Teresiana a Espanya?

Mª del Carmen. L’última Assemblea General va fixar com una de les línies de treball teixir xarxes de fraternitat. Creiem que aquest projecte entra de ple en aquesta línia perquè el que pretén és generar grups conjunts entre persones migrades i autòctones on aprenguin a mirar-se i a relacionar-se des d’uns valors d’acolliment, respecte i tolerància.

Magdalena. A més dues altres línies d’aquesta última Assemblea, són la del treball amb joves i la línia de les famílies. En aquest projecte treballem el voluntariat, els destinataris és població jove i també els nuclis familiars en els quals incidirem directament.

Quins reptes té aquest projecte de cara al futur?

Mª del Carmen. Un dels reptes importants és que tingui un veritable impacte transformador, tant en les persones migrades perquè puguin creure en totes les seves potencialitats i exercir-les; com en les persones autòctones, que a vegades poden tenir uns certs estereotips, i el que volem és construir ponts de diàleg i trobada.

Magdalena. També volem consolidar el treball conjunt dels equips tècnics i de voluntariat d’InteRed i la Fundació Viarany.