El 24 de novembre la Fundació Privada Viarany  ha participat a una nova sessió de debat en el marc de l’elaboració del nou Pla Barcelona Interculturalitat.

S’ha fet una primera visió de la Diagnosi feta, algunes dades són: a Barcelona avui hi viuen persones de 183 països, ha incrementat en un 57% la població comunitària, i també ha crescut moltíssim l’arribada de persones refugiades i extracomunitàries, el 28,3% de les dones ocupades estrangeres treballen en cura de llars, actualment a Barcelona es parlen 300 idiomes.

S’han fet treballs de debat en grups diversos i a continuació una sessió plenària. En el nostre grup s’han tractat les dificultats que encara té el poble gitano, així com les dificultats de les entitats que fan 1a acollida de persones migrades.

Alguns aspectes que s’han debatut han estat:

  • Necessitat de treballar en xarxa amb les entitats i que estiguin molt connectades entre elles,
  • Necessitat de remoure obstacles en l´administració, simplificació de tràmits,
  • Societat preparada per afrontar els discursos de l’odi amb campanyes comunicatives,
  • S’han de resoldre les necessitats en primera acollida i aprenentatge de las llengües (disposar de més espais, flexibilització dels cursos,…digitalització dels cursos, impossibilitat de digitalització en l’alfabetització),
  • Hi ha d’haver més facilitat perquè  les entitats puguin assolir programes, disminuir la desconnexió entre les escoles i educació en el lleure, lluita contra l´absentisme,
  • S’ha parlat de la situació del poble gitano, com incrementar les persones mediadores culturals i que els mitjans com BTV puguin donar presència en la diversitat