La Fundació Privada Viarany ha estat admesa per formar part de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps que és una iniciativa del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en garantir el dret al temps a tota la ciutadania. Treballa per avançar cap a uns usos del temps més saludables, igualitaris, eficients i sostenibles i per assolir la transformació social, econòmica, democràtica, verda i feminista de Catalunya. ​​ ​​

Té com a objectius principals avançar en el dret al temps de tota la ciutadania i assolir una organització del temps més equilibrada i justa a Catalunya.

Segons l’organització i l’àmbit de millora que es vulgui abordar, les organitzacions tenen la possibilitat de treballar mesures per a:

  • El canvi de la cultura organitzativa, per passar d’una cultura presencialista a una cultura de treball per objectius, que millori la productivitat de l’organització i augmenti la satisfacció i l’autonomia temporal de les persones treballadores.
  • La reorganització del temps de treball, amb l’objectiu d’aconseguir una organització del temps de treball equilibrada, que permeti “tenir temps” per a la vida laboral, familiar i personal.
  • La gestió eficient de les reunions i el temps de treball, per promoure l’eficiència i reduir les “pèrdues de temps”, per garantir unes càrregues de treball i temps saludables i sostenibles.
  • La garantia del dret a la desconnexió digital i respecte de les hores de descans, amb l’objectiu de millorar la salut de les persones treballadores, garantint-ne el dret al descans, i afavorir la conciliació, reduint la disponibilitat 24/7 que porta la tecnologia.
  • La conciliació, a través del foment de la corresponsabilitat, per reduir la pobresa de temps, que pateixen especialment les dones, i permetre la conciliació real de la vida laboral, familiar i personal.

L’incorporació de la Fundació Privada Viarany a aquesta Xarxa pretén establir les eines internes per garantir el dret al temps de totes les persones implicades en la Fundació i els seus projectes, i assegurar-ne un ús òptim i saludable. L’intercanvi d’experiències reeixides en altres organitzacions serà molt inspirador per aconseguir-ho.