DIA  MUNDIAL DE LA INFÀNCIA 

Avui 17 de novembre de 2020 la Fundació Privada Viarany ha participat al “Fòrum Social Pere Tarrés – El  País sobre “Infància, salut i vulnerabilitat” que ha organitzat la Fundació Pere Tarrés, en motiu del Dia de la Infància promogut per Nacions Unides, de forma virtual i que ha comptat amb més de 63 participants.

Ha intervingut Rosalina Alcalde que ha  presentat l´Informe 2017 de dades de salut de la infància que s´havia d´haver presentat la primavera passada. Malgrat la data de l´Informe, aquest serveix també en els nostres dies, però amb la consideració que han empitjorat les dades degut a la  COVID 19. El que queda palès una vegada més és que “ les desigualtats socials fan que empitjori la salut de la infància que és la més vulnerable de la societat”. En general els infants tenen una percepció bona de la seva salut, però que ha empitjorat de fa un temps ençà i ara més amb la Covid. Les percepcions de benestar dels infants disminueixen en funció de la classe social, així com les malalties cròniques, trastorns d´alimentació-sobrepès. Uns problemes importants són  les dificultats de malestar psicològic, trastorns mentals i conductuals, així com el sedentarisme i manca d´esport o oci actiu versus oci “en pantalles”.

Ha intervingut el Dr. Juanjo García (pediatre H. Sant Joan de Déu) que fa menció als drets dels infants, especialment en l´àmbit de la salut (Carta Europea sobre els drets dels infants hospitalitzats o ateses per la salut i Convenció dels Drets dels Nens i nens de Nacions Unides) i fa una breu visió històrica de l´evolució dels drets dels infants:  l´infant té dret a la intimitat, a ser sotmès a tractaments estrictament necessaris, dret a que els pares estiguin el màxim temps possible amb ells, dret a si és possible “hospital a casa”, el nen ha de gaudir del màxim benestar ja que això ajuda a millorar els resultats de salut, en hospitals “pediatritzats” (amb espais agradables i no agressius). Infants es considera a efectes de salut fins els 18 anys d´edat (tot i que podria ser fins els 23 anys, en què el cervell ja està totalment desenvolupat). Confirma els trastorns i problemes principals que ha indicat l´anterior ponent. No podem estigmatitzar als infants i joves pel que fa a la COVID 19, s´ha confós el dret a la salut amb el dret a l´educació, l´educació no es pot aturar. És molt important la prevenció i la micro-atenció,  i fer-ho de forma sostenible.