La FPV ha participat al Fòrum Social Pere Tarrés – El País , organitzat per la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb intervenció del Secretari d’Estat de Serveis Socials, Ignacio Álvarez Peralta.

Ha parlat Sr. Oriol Pujol, Director Fundació Pere Tarrés, que comenta la “pandèmia social” en la que ens trobem, la precarietat que ha augmentat amb la COVID i espera trobar solucions per part dels polítics. A continuació  el Sr Josep Vendrell, com a exdiputat del Grup en Comú Podem, presenta a Nacho Álvarez, economista.

Nacho Álvarez, Secretari d’Estat de Serveis Socials que depèn de la 2ª Vicepresidència del Govern espanyol, exposa aspectes sobre les prioritats del Govern espanyol en plans de treball en matèria social per a desenvolupar un autèntic 4rt pilar de l’estat del benestar, relativa als serveis socials, lluita contra la pobresa i cures de llarga duració. La pandèmia ha fet palesa la necessitat d’afermar aquest 4 rt pilar, que van fer desplegar “l’escut social” (Ertes, ajuts als ajuntaments i a les CCAA per serveis socials, frenar desnonaments i talls de subministrament durant la pandèmia). Després d’un any han vist la fragilitat i la necessitat de dur a terme 3 grans línies d’acció en l’àmbit social:

  1. Reforçar el finançament dels serveis socials (mitjançant el Plan Concertado—que va patir talls econòmics  anteriors)—incrementen en 60 milions d’euros, arribant als 100 milions l’any als pressupostos.
  2. Pla de xoc en atenció a la dependència (acord en el marc del Consell territorial de les CCAA i els sectors socials-sindicats i entitats empresarials- incorpora 600 milions d’euros aquest any 2021, que es traslladen a les CCAA i que seguirà incrementant en els propers anys, 3.500.000 milions d’euros a la legislatura, assegurar que les condicions laborals de les persones que tenen cura de persones en discapacitat, teleassistència, compatibilitat de diverses prestacions, extensió de l’escala específica, reforçar la figura de l’assistent personal, revisar els copagaments
  3. Creació d’una línia específica dels fons europeus per reforçar la línia social:  aquesta és una decisió d’aquest govern espanyol, 1/3 dels fons són per transició energètica, 1/3 per la digitalització de l’economia, i 1/3 restant queda lliure a decisió dels Estats que es dedicaran al desenvolupament dels drets socials, en  suport a la desinstitucionalització de les persones, modernitzar els serveis socials reforçant innovació i TIC,  i reforçar l’accessibilitat universal a tothom en educació, habitatge, cultura, servei de cures, etc… 3.500 milions d’euros l’any 2021 i quantitats similars per anys següents, el 80% serà gestionat per les CCAA, es crearan fons consultius (persones expertes, entitats del 3er sector, ministeris, etc…) . Es farà una llei marc de serveis socials, una llei de diversitat familiar, i una estratègia pel canvi de model de cures de llarga durada (700 milions d’euros amb els fons europeus, en equipaments residencials i en habitatges i residències), modernització dels serveis socials, i l’accessibilitat universal també és una línia dels fons europeus (campanyes de sensibilització, estudis i centres d’innovació).

Per acabar es fa un debat entre tots els participants.