La Fundació Privada Viarany va participar el passat dia 30 de novembre al webinar organitzat per InteRed  titulat “Impacto de la pandemia de la COVID 19 en la educación de los y las jóvenes nacionales de terceros países en España

Ana Arancibia era l’ecarregada de fer la presentació inicial i la visió global del projecte que han dut a terme en relació al confinament i la COVID. Ana Gimenez, moderava la sessió i Idoia Landaluce exposà el projecte INTEGRATED “A learning Space for Everyone”, projecte en el que han participat 5 centres escolars amb els que s’ha dut a terme un programa de mentoring, en el qual els mentors eren d’origen migrantfet que ha propiciat la vinculació amb els nois/es i millor nivell d’ajuda. InteRed ha dut a terme tallers, el mentoring ha demostrat ser una eina molt potent. Un altre eix ha estat la formació del professorat, i el treball amb famílies.

Sílvia Carrasco exposà la proposta del mentoring (d’educació de carrer , o d’educació no formal) i l’anàlisi de l’estudi que han dut a terme en col·laboració amb Intered: de l’alumnat estranger per CCAA, magnituds i fluxes, l’any 2016-17, a Catalunya hi ha 170.871 alumnes estrangers matriculats.

Espanya té la tassa  d’abandonament escolar més alta. Graduar la ESO  es més difícil per estrangers però en canvi garenteix disminuir riscos d’exclusió i vulnerabilitat a curt i mig terme, per tant és fonamental graduar la ESO. Per aconseguir-ho, un concepte clau és l’educació intercultural ja que és la que garanteix l’èxit.

Marina Pibernat exposà la relació entre escoles i TIC, i TIC en relació a les famílies (que és el que necessita l’alumne per seguir les tasques escolars), aquest punt és el més complex en context de pobresa, hi van haver pares i mares que durant el confinament  no van tenir ingressos i alguna escola fins i tot el 60% de l´alumnat no tenia mitjans TIC. I també hi ha relació entre TIC entre alumnes, molts joves van fer ús excessiu a xarxes socials, vídeo jocs, etc…. fins el punt que esgotaven dades i no en les classes o bé no es connectaven a les classes ja que estaven a les xarxes.

Per acabar es va obrir un debat molt interessant entre tots els participants.