La Fundació Privada Viarany i InteRed treballen a Barcelona teixint vincles entre cultures, implicant-se e un projecte per a col·lectius de població migrada en risc d’exclusió, que rep el suport de l’Obra Social La Caixa. La idea és aportar i construir una ciutadania global, intercultural i compromesa amb societats més justes, inclusives i participatives.