La Xarxa d’Acompanyament Educatiu “Tu pots! ” és un projecte educatiu en xarxa impulsat per Centre Obert Eixample, el Casal Loiola i el Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra Eixample.

És un projecte en xarxa que neix l’any 2012 arrel de la detecció de la necessitat d’acompanyament educatiu a infants i joves del Districte de l’Eixample els quals la seva situació socioeconòmica no els permet accedir a un suport educatiu fora de l’horari escolar, fet que es veu agreujat per la manca de recursos al territori.

Dos dies a la setmana, per la tarda, un grup de voluntaris/es i professionals donem suport a diferents grups d’infants, adolescents i joves, en matèria d’estudi i en l’aprenentatge de les àrees instrumentals de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i anglès. Es treballa la cultura de l’esforç, els hàbits, les normes i els valors d’una forma personalitzada, distesa i lúdica, que motivi als infants i joves i que els ajudi a concentrar-se i trobar motivacions per a fer els deures i assolir l’èxit d’estudi i escolar.

Al Tu Pots! – Casal Loiola atenen, en dos grups, a infants d’educació primària i de primer cicle de la ESO que necessiten un suport i acompanyament en els aprenentatges escolars.

Des del Tu Pots! – Centre Obert Eixample donem resposta a les necessitats educatives de 3r i 4t d’ESO i fins els 18 anys per a que els/les joves puguin acabar amb èxit l’educació obligatòria