La diversitat cultural, el diàleg i l’educació són valors que manifesten la identitat de la Fundació Privada Viarany, i els nostres projectes estan vertebrats a partir d’aquests eixos motors.

La celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, organitzada per la UNESCO cada 21 de maig, destaca no sols la riquesa de les cultures del món, sinó també el paper essencial del diàleg intercultural per a aconseguir la pau i el desenvolupament sostenible, així com la seva vàlua econòmica, ja que representa el 3,1% del PIB i el 6,2% de l’ocupació a nivell mundial.

El 89% dels conflictes actuals en el món es produeixen en països amb escàs diàleg intercultural. Per aquest motiu, és fonamental reforçar el diàleg intercultural per a forjar una cooperació eficaç i mantenir la pau.

Segons dades de la UNESCO, el sector cultural i creatiu és un dels motors de desenvolupament més potents del món. Suposa més de 48 milions de llocs de treball a tot el món —gairebé la meitat d’ells ocupats per dones—, la qual cosa representa el 6,2% de tota l’ocupació existent i el 3,1% del PIB mundial. També és el sector que empra i brinda oportunitats al major nombre de joves menors de 30 anys.

No obstant això, el sector cultural i creatiu encara no ocupa el lloc que mereix en les polítiques públiques i la cooperació internacional.

 

Cultura i desenvolupament sostenible

Amb l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, la comunitat internacional ha reconegut el paper fonamental que exerceix la cultura com a motor del canvi i del desenvolupament. La consecució dels seus 17 Objectius no serà possible sense l’aprofitament de la força i el potencial creatiu que emanen de la diversitat de cultures de la humanitat i sense un diàleg constant per a garantir que tots els membres de la societat es beneficien del desenvolupament.

 

Per què importa la diversitat?

Les tres quartes parts dels majors conflictes tenen una dimensió cultural.

Superar la divisió entre les cultures és urgent i necessari per a la pau, l’estabilitat i el desenvolupament. I és que la cultura, en la seva rica diversitat, posseeix un valor intrínsec tant per al desenvolupament com per a la cohesió social i la pau.

La diversitat cultural és una força motriu del desenvolupament, no sols pel que fa al creixement econòmic, sinó com a mitjà de tenir una vida intel·lectual, afectiva, moral i espiritual més enriquidora. Tot això és present en les set convencions de la cultura, que proporcionen una base sòlida per a la promoció de la diversitat cultural. Aquesta diversitat és un component indispensable per a reduir la pobresa i aconseguir la meta del desenvolupament sostenible, gràcies, entre altres, al dispositiu normatiu, avui dia ja complet, elaborat en l’àmbit cultural.

Simultàniament, el reconeixement de la diversitat cultural – mitjançant una utilització innovadora dels mitjans i dels TIC en particular – porta al diàleg entre civilitzacions i cultures, al respecte i a la comprensió mútua.

 

Origen i esperit del Dia Internacional

La Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural es va aprovar en 2001 i, a continuació, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de maig com el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, a través de la seva resolució 57/249 de desembre de 2002.

Si la vols llegir, fes click aquí i podràs accedir a la versió en castellà.