La infància és el grup d’edat de població més empobrida. La taxa d’infants i adolescents que es troba en situació de pobresa o exclusió social a Catalunya, l’any 2023, se situava en el 32,5% enfront del 24,4% de la població general. En total, 442.300 nens i nenes, és a dir 1 de cada 3 infants a Catalunya, es troba en situació de pobresa o exclusió, 167.771 dels quals en risc de pobresa severa, segons l’Enquesta de condicions de vida.

Per abordar aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, que estableix les mesures que cal implementar a curt, mig i llarg termini per reduir aquestes xifres i trencar el cicle intergeneracional de pobresa i exclusió social que pateixen els infants i adolescents a Catalunya. L’Estratègia també pretén millorar el benestar i la qualitat de vida dels infants i adolescents per reduir els factors que contribueixen a la pobresa i la seva reproducció.

L’objectiu és que els infants i adolescents puguin exercir els seus drets amb llibertat, independentment del seu origen, gènere i identitat sexual, situació personal o entorn social, i tinguin les mateixes oportunitats per viure, créixer i assolir els seus projectes vitals. Per això cal reduir la taxa de pobresa infantil a Catalunya i tendir cap la mitjana de pobresa infantil europea, que està 7 punts per sota, així com reduir la taxa d’infants i adolescents amb privació material severa i que viuen en famílies amb cap o baixa intensitat laboral.

“En un país modern, amb un sistema de protecció social consolidat, és inacceptable que tants infants es vegin abocats a la pobresa. Cal abordar aquesta anomalia social”, va dir el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, el passat 22 d’abril, durant l’acte de presentació de l’Estratègia de lluita contra la pobresa 2024-2030.

Per la seva banda, la consellera d’Educació, Anna Simó, va destacar que l’objectiu de l’Estratègia és “reduir la pobresa infantil però, i sobretot, trencar el cicle intergeneracional de pobresa i exclusió social, perquè és un obstacle per a la igualtat d’oportunitats. És aquí on crec que l’Educació hi té molt a dir. L’educació és el primer servei del país perquè és l’únic que pot canviar les condicions d’origen”.

Per fer front a la situació de pobresa i exclusió social de la infància a Catalunya, el Govern proposa 12 iniciatives clau a desenvolupar en els propers 5 anys que responen als eixos de l’Estratègia i que inclouen des de l’abordatge de la pobresa severa fins el foment del benestar i la qualitat de vida dels infants i adolescents. D’entre aquestes 12 iniciatives, us compartim aquelles que interpel·len directament els projectes que la Fundació Privada Viarany està duent a terme amb infants, adolescents i joves, i que estan donant resposta, des de fa ja molts anys, a aquesta realitat: Tu Pots!, Centre Obert Eixample i SOAF.

Si voleu llegir el text complet podeu fer click aquí.

Iniciativa 4.- Implementació del Pla de Xoc contra l’abandonament escolar

Per reduir l’abandonament escolar prematur es proposen, entre d’altres, tres mesures: les beques d’estudis, que cobreixen despeses directes com la matrícula i materials escolars, així com despeses indirectes com el transport i l’alimentació; les mentories d’orientació vocacional, que ofereixen suport individualitzat i emocional i orientació acadèmica; i les motxilles escolars, que inclouen ajuts per anar de colònies i fer activitat complementària (sisena hora).

Iniciativa 5.- Implementació de les Xarxes educatives comunitàries i ampliació dels Plans Educatius d’Entorn

La col·laboració entre escoles, famílies i entitats locals fomenta dinàmiques comunitàries i permet abordar de manera integral els reptes educatius d’infants, adolescents i joves de 0 a 20 anys. Es proposa orientar totes les accions i decisions tenint en compte l’equitat, la promoció de l’ús de la llengua catalana en els entorn educatius com element de cohesió i l’educació intercultural, mitjançant el respecte i valor de la diferència en un marc de valors compartits.

Iniciativa 6.-Universalització del lleure educatiu i activitats fora de l’escola

El lleure educatiu té un impacte molt positiu en el desenvolupament cognitiu i social dels infants, augmenta la motivació i el compromís amb l’educació més formal i s’associa amb una reducció de l’abandonament escolar prematur. Les activitats de lleure i fora escola proporcionen un temps de cura enriquidora per als infants, permeten una millor conciliació familiar i esdevenen una eina molt important en la prevenció i el tractament de l’exclusió social.

Iniciativa 9.- Model d’atenció integral a la salut mental i addiccions infantojuvenil

Es proposa millorar l’accés als Centres de Salut Mental infantojuvenils (CSMIJ) augmentant la ràtio de psicòlegs/gues i/o psiquiatres per garantir un model d’atenció integral que incideixi tant en l’àmbit preventiu com en el reparador, per detectar precoçment i tractar símptomes d’ansietat, depressions lleus o trastorns de l’estrès. Ensenyar estratègies de maneig emocional pot trencar el cicle de pobresa millorant la salut mental i el benestar general dels infants.

 

Aquestes quatre iniciatives que estableix el Govern de la Generalitat, la Fundació Viarany les està atenent des de fa molts anys en coherència amb la seva missió i els seus valors. Celebrem, per això mateix, que estiguin recollides en un pla de xoc amb el que respondre a la realitat cada vegada més punyent i feridora de la pobresa infantil.

Font: Generalitat de Catalunya.