L’any 2021 la Fundació Privada Viarany va col·laborar en diversos projectes amb la Fundació InteRed per aquest motiu us compartim la seva memòria anual 2021 per a que pugueu consultar la nostra col·laboració.

memoria_2021_intered_catalunya