El SOAF Eixample (servei d’orientació i acompanyament a les famílies) de la Fundació Privada Viarany està ja inclòs al mapa de recursos per a un criança positiva del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquest organisme s’ha impulsat la recollida i sistematització de recursos i experiències en criança positiva que, amb caràcter transversal i preventiu, puguin oferir a totes les famílies suport i acompanyament en la seva tasca educativa i puguin, alhora, prevenir les situacions de risc social i vulnerabilitat.

Dintre del mapa es pot trobar informació bàsica dels recursos, programes i serveis que existeixen i les dades de contacte dels diferents organismes.

Des del SOAF de l’Eixample, amb una mirada cap a la criança positiva i al foment de les capacitat i potencialitats pòpies de les families, orientem sobre qüestions relacionades amb l’educació dels fills i filles segons les diferents etapes del creixement dels infants, donem suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica familiar específica amb intervenció  terapèutica, promovem la participació activa en la comunitat i fomentem les relacions  intrafamiliars i intergeneracionals i orientem, acompanyem i connectem amb la xarxa de serveis i recursos del territori.

 

Podreu trobar el mapa de recursos de criança positiva en el següent enllanç: https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/recursoscriancapositiva/

 

Si voleu més informació sobre el servei i sobre les activitats i accions que es duen a terme al SOAF Eixample podeu trucar al número de telèfon: 623 35 46 51, o escriure un correu a: soaf@fundacioviarany.org