Per finalitzar el curs, els joves del projecte A Temps han realitzar una exposició fotogràfica de fotografies pròpies. El tema de l’exposició era reflectir un lloc o moment significatiu per a ells.

Els objectius de l’activitat han estat:

  1. Motivar la participació dels joves en una activitat grupal que serà eix per la festa de cloenda del curs.
  2. Oferir un espai d’expressió pels joves que participen al projecte A Temps!
  3. Motivar l’interès per conèixer el que és important per altres companys i el significat que dóna cadascú als llocs, objectes, etc….
  4. Despertar l’interès dels joves per conèixer als companys i crear cohesió de grup.
  5. Motivar el sentit crític per votar els treballs que han presentat els seus companys.

Dues setmanes abans de la cloenda del curs, es va explicar als joves els objectius de l’activitat. Es motiva a que els joves escullin una imatge que hagi estat rellevant en el seu procés migratori fins ara, poden ser fotos del seu país, de Barcelona o d’algun altre lloc que hagi estat important en aquest procés.

S’imprimeixen les fotografies en format mitjà i s’exposen per que tothom pugui observar i votar a la fotografia que més cridi la seva atenció.

El darrer dia, els joves van exposar el significat de la fotografia, el moment en el que la van fer i el significat que té per a ells la imatge.

Tots els participants voten aquella imatge que més els ha cridat l’atenció i es realitza el recompte de vots per triar la que més vots ha obtingut.

 

L’activitat va resultar molt significativa tant per als mateixos joves, com per a les voluntàries del projecte que els varen poder conèixer més.

 

A continuació us compartim les imatges presentades.