La Fundació Privada Viarany participa a les jornades “Com millorar les polítiques d’inclusió des del treball en xarxa”, organitzades per l´Àrea de relacions institucionals i Participació, Secretaria d´Igualtat, Migracions i Ciutadania.

Mireia Vall – Secretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, ha exposat dades de Catalunya. Claire Street  – Tècnica de polítiques i projectes de la CRPM comenta aspectes de la base de dades que s´està utilitzant a nivell europeu per tal d´analitzar la situació, així com fortaleses i debilitats. El perfil de Catalunya demostra que en el camp de la inclusió predominen com a agents intervinents les entitats de societat civil (90 entitats treballant), comparat amb altres regions, més de 6,  és un gran nombre, la majoria d´agents intervinents  ho fan en el camp de la integració i inclusió, i  la majoria d´aquests ho fan a nivell local i regional. La recomanació per Catalunya és que necessita incloure altres administracions i el sector privat per lluitar per a la integració i la inclusió.

Antoine Savary Antoine Savary – Cap d’unitat de vies legals i integració – DG Home, Comissió Europea exposa l´ACTION PLAN 2020, remarca com a elements per a la integració: treball, risc de pobresa, nombre persones convivents, cost habitatge, educació. El pla d´Acció de 2020 es revisarà l´any 2024 i té com a prioritats educació,  habitatge, salut i treball.

Karim Sabni Portaveu de la Plataforma Girona Acull exposa l´experiència de l´entitat Girona Acull, se´n van adonar que no podien fer feina sols i per això van fer xarxa amb altres entitats del territori, per això van fundar la Coordinadora Obrim Fronteres, més tarda s´han unit a una Plataforma estatal, generen més sinèrgies i tenen més força, que alhora han teixit xarxa amb plataformes europees.

Homa Baldeh Dembou– Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Programa per a la prevenció i abordatge de la violència masclista exposa la feina que fan a les aules de coordinació local i prevenció de la mutilació genital femenina, fan seguiment de cassos de risc de mutilació genital femenina, creuen molt necessari el treball en xarxa amb tots els agents dels territori