La Fundació Privada Viarany participa al Webinar “Humanizar la Acogida” organitzat per l’equip dinamitzador de l’Àrea Social de la Institució Teresiana.

La jornada va consistir en presentar un seguit de mirades al repte de la humanitzacióde l’acollida

  • Des de l’educació formal: Revisió de l’eina d’aprenentatge previ per estudiants de tercers països. A càrrec d’InteRed, comissió de professorat per la interculturalitat.
  • Des de l’educació no formal: La humanització al projecte Alfalar, Oviedo. A càrrec de Gely González Rodriguez, responsable de voluntariat.
  • Des de l’Església en Diàleg: Isi Curieses Alonso, Graduada en Treball Social, delegació Diocesana de Migracions de Getafe.

Els objectius de la sessió eren aprofundir en les dimensions que té el terme ACOLLIDA i la seva humanització, compartir algunes experiències que s’estan duent a terme i promoure la ILP per una regularització extraordinària de persones estrangeres.