La Fundació Viarany s’adhereix a la reclamació de la Taula d’entitats del Tercer Sector al Govern, en relació a garantir l’accés dels tests d’antígens per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures de suport a les entitats socials per a cobrir els sobrecostos derivats de la Covid-19.

A continuació s’adjunta el link d’accés al text de la reclamació

https://www.tercersector.cat/documents/el-tercer-sector-reclama-al-govern-garanties-dacces-als-tests-dantigens-als-collectius-en