La Fundació Privada Viarany assisteix a la presentació del PLA DE MILLORA DEL SISTEMA D’ATENCIÓ A LA  INFÀNCIA I L´ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA, QUE ES VA DUR A TERME A  L´AUDITORI DEL PALAU DE LA GENERALITAT .

Al Pla de millora del Sistema d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Catalunya s’exposaran les línies de treball en polítiques d’infància en el nostre país.  Aquest acte ha estat presidit per l’Honorable Conseller de Drets Socials, el senyor Carles Campuzano i Canadès; la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, la senyora Núria Valls Carol; la Directora General de la DGAIA, la senyora Ester Cabanes i Vall i, el Director General del ICAA, el senyor Josep Maria Forné i Febrer.

El Pla compta amb un pressupost de 97 mil.lions d’euros en 4 anys, té 5 línies estratègiques, 15 objectius estratègics, 27 objectius específics i 65 accions.