SOAF Eixample – Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies

Què és?  

El SOAF Eixample és un espai per parlar amb calma i confiança de les  relacions familiars. És un servei de caràcter universal i gratuït dirigit a totes les famílies.

La quotidianitat i l’educació dels fills i filles, sovint, generen  molts interrogants i preguntes. En aquest sentit el SOAF ens pot orientar i ajudar a trobar respostes.  

És un servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social.  

El servei està enfocat des d’una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de  les famílies per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals.  

 

Què oferim?  

 • Orientem sobre qüestions relacionades  amb l’educació dels fills i filles segons les diferents  etapes del creixement dels infants (com potenciar  l’autoestima, posar límits, donar autonomia, inculcar  hàbits saludables, fomentar valors, gestionar conflictes,  noves tecnologies, etc.).  
 • Donem suport especialitzat quan hi ha una  dificultat o problemàtica específica, relacional o  emocional, amb intervenció terapèutica (situacions de  desorientació o dificultats en l’educació de fills i filles,  fracàs o absentisme escolar, sobrecàrrega familiar,  problemes de convivència, conflictes amb fills i filles  adolescents, conflictes de parella, separació o divorci,  situacions de dol, etc.).  
 • Promovem la participació activa en la comunitat, amb activitats i trobades comunitàries. I fomentem  les relacions intrafamiliars i intergeneracionals per tal  de trencar la soledat i l’aïllament no desitjats.  
 • Orientem, acompanyem i connectem amb la xarxa  de serveis i recursos del territori per rebre orientació  adequada a les necessitats de cada família.  És un servei que complementa els serveis socials.

 

Les principals accions i activitats que es duen a terme en el SOAF estan enfocades en el principi integral i interdisciplinar que permeti oferir respostes de caire integral.

 

L’espai que s’ofereix és d’escolta, acompanyament i amb una actitud oberta, així com un espai que permet generar vincles. Els espais d’acompayament, formació i participació, han de permetre el creixement personal i familiar i la participació de les persones com a protagonistes del seu propi procés vital.

 

Algunes de les activitats que oferim són:

 1. Suport terapèutic familiar des d’una visió sistèmica.
 2. Orientació psicològica.
 3. Tallers de formació per pares i mares orientats en la millora d’estratègies i habilitats parentals.
 4. Tallers de formació per famílies per tractar temes d’interès i adquirir noves eines de relació i comunicació.
 5. Grups de famílies on es vol compartir temes d’interès i intercanvi d’experiències.
 6. Trobades familiars i d’intercanvi intergeneracional vinculades a la comunitat.
 7. Suport TIC per grup de dones.