L’associació cívica la Nau participa amb la donació de lots de productes no alimentaris per distribuir a les famílies dels projectes de Convivim i el Centre Obert Eixample.

Els lots formats per productes d’higiene personal i per a la neteja de la llar es van distribuir entre 100 famílies de la Fundació Viarany.