La Fundació Privada Viarany ha signat el Comunicat conjunt de la Xarxa d’Entitats Cristianes sobre el clima bèl·lic, la guerra i la necessitat de resoldre els conflictes des de la no violència.

COMUNICAT DE LA XARXA D’ ENTITATS CRISTIANES SOBRE EL CLIMA BÈL·LIC, LA GUERRA I LA NECESSITAT DE RESOLDRE ELS CONFLICTES DES DE LA NO VIOLÈNCIA 

Abril 2024.-

Les entitats cristianes signants, conseqüents amb el missatge evangèlic i alineats inequívocament amb la Pau entre tots el pobles, volen manifestar:

1) El rebuig vers el clima bèl·lic que promouen governs i institucions internacionals.

2) La creença ferma en el diàleg i la diplomàcia per solucionar els conflictes.

3) El convenciment que les lluites armades només condueixen a la mort, a la destrucció, la pobresa i la injustícia.

4) Que els actuals conflictes bèl·lics d’Ucraïna i Palestina, entre d’altres, amb gravíssimes violacions del dret internacional, ens exigeixen esforços per a tancar-los, i en cap cas obrir-ne de nous.

5) Que la inversió en armament i la militarització que se’ns proposa com a inevitable, suposarà una greu afectació de les necessitats en salut, educació, acció social i cultura de la ciutadania.

6) La necessitat que la societat civil s’oposi fermament a qualsevol conflicte armat i exigeixi als seus representants la recerca de vies pacificadores.

7) Totes les tradicions espirituals i religioses tenen una responsabilitat i un compromís ètic per contribuir a la pacificació i la resolució dels conflictes per via no violenta.