La Fundació Privada Viarany s’ha afegit al següent Comunicat signat conjuntament per les entitats que participem en aquesta Plataforma:

COMUNICAT

Barcelona, 3 de maig de 2024.-

Davant les eleccions al Parlament del Catalunya i al Parlament Europeu

L’any 1992 en un país on hi vivíem 6.000.000 d’habitants, diverses entitats van promoure el “Informe de Girona: cinquanta propostes sobre immigració. Aquell document fou el primer elaborat a Catalunya des de la societat civil per tal de donar resposta a la gestió del fet migratori.  Han passat més de 30 anys i aquest país ha arribat als 8.000.000 d’habitants i aquelles propostes perduren.

Hem entrat en un cicle amb eleccions al Parlament de Catalunya el proper 12 de maig on des de la proximitat decidirem quin país volem. En un món interdependent hem de dir com responem a les relacions Nord-Sud, però també com fem l’acolliment de les persones que per motius diversos arriben i arrelen a Catalunya. Com treballem per la igualtat d’oportunitats i com combatem les formes de discriminació i racisme que és present al nostre país com arreu d’Europa.

El 9 de juny tindrem també les eleccions al Parlament europeu, i allà direm si estem d’acord amb les polítiques de l’Europa fortalesa que els nostres representants han marcat amb l’aprovació del Pacte Europeu de migració i asil, i si estem d’acord amb les vies d’entrada establerts.

Des de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb les Persones Migrants (PECI) volem recordar la corresponsabilitat que tots els ciutadans tenim en la formulació de les polítiques i en la gestió i execució d’aquestes polítiques. No és un agent tercer qui les proposa i les porta a terme, si no que tots nosaltres en som responsables.

Fem vigents els comunicats que ja hem fet en anteriors eleccions europees, estatals, catalanes o municipals, on els seus postulats son plenament vigents. I demanem a la ciutadania, que en el moment de votar tingui presents els valors per una societat més igualitària i que exigeixi als nostres representants les reformes necessàries per alleujar la situació administrativa i social de molts veïns i veïnes d’origen divers. I així mateix demanem als partits polítics la no instrumentalització de les persones migrades en les campanyes electorals.

Per això, renovem el comunicat que ja vam fer el 2021 en atenció a les eleccions al Parlament de Catalunya i el 2019 per les europees i instem als ciutadans que en votar tinguin present la cohesió social i que per això proposem:

En relació a les eleccions al Parlament de Catalunya:

  • Cal reforçar totes les polítiques socials de les que en són competents, en coordinació amb els ens locals, promoure l’acollida de totes les persones, amb polítiques socials fortes que garanteixin els drets socials, sanitaris, laborals, educatius i la possibilitat de conèixer la llengua del país per tal de poder participar en igualtat d’oportunitats, sense haver de competir en recursos socials, que pugui donar joc a actituds xenòfobes.
  • Cal reforçar i millorar la gestió de les competències assumides en matèria d’estrangeria, com són els informes vinculats a les autoritzacions de residència, així com les autoritzacions inicials de treball.
  • Cal treballar amb els ens locals per tal de garantir el dret de l’empadronament per tothom. L’empadronament, tot i ser una competència municipal té conseqüències en la cohesió social del país, i és necessari per fruir de dret i per poder participar com a veïns del territori on fas la vida.
  • Cal que es procedeixi al tancament definitiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), perquè tot i ser de competència estatal en tenim responsabilitat. És un règim administratiu de reclusió i restricció de drets, més sever que un centre penitenciari i sense activitats. El nou Govern i el Parlament de Catalunya ha de treballar pel tancament d’aquests espais de vulneració de drets i de deshumanització de les persones.
  • Cal que el Govern lluiti activament contra el racisme i contra els qui volen omplir els carrers d’odi i mentides. Que en aquest sentit promogui polítiques de coneixement mutu, de participació intercultural i interreligiosa, així com desenvolupi el reglament de la Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació, per tal que pugui executar-se el marc sancionador.

En relació a les eleccions al Parlament europeu:

  • Calen polítiques migratòries més humanes i solidaries per part dels països europeus. Cal sortir de l’obsessió de tancar fronteres, i que es promoguin vies legals i segures per a les persones, que no requereixin posar en perill la seva vida.
  • Cal que els representants treballin per revocar el recent Pacte sobre Migració i Asil de la Unió Europea i, en el mentrestant, que apliquin la normativa vigent garantint els drets humans.