El centre Convivim va assistir a la trobada del 26 de maig del 2021 de la Taula Comunitària del barri del Congrés-Indians. Aquesta taula impulsada per Canòdrom (Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica) és una xarxa de més de 10 entitats del barri que es reuneixen per treballar projectes compartits.
En aquesta darrera reunió es va parlar de realitzar una decoració de places, balcons i façanes amb fanalets per guarnir el barri durant la Festa de Sant Joan. D’aquesta manera visibilitzem la xarxa comunitària del barri (serveis Socials, equipaments, escoles, llars, associacions, etc.), fem bonic l’espai comú i teixim vincles entre entitats.
També es va recordar el “Park(ing) Day Barcelona”. Un esdeveniment anual que es duu a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2014 i que es tracta det transformar en parcs, jardins i zones d’esbarjo algunes de les places públiques d’aparcament de cotxes que hi ha al barri, per tal de vindicar un model de ciutat centrat en les persones, la salut pública i el medi ambient. Alhora és un acte de denúncia del fet que el 50% de la contaminació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona prové del trànsit motoritzat.