La Fundació Privada Viarany amb la col·laboració del grup EDIW Barcelona han posat de manifest una realitat ja existent, però que el confinament va fer palesa: l’escletxa digital existent, que s’accentua per les desigualtats socials.

Les noves tecnologies ocupen un paper cada vegada més rellevant a la nostra societat, fent-se indispensable entre d’altres esferes en l’àmbit de l’educació i la formació professional. A Espanya un 90% de la població té accés a Internet (Pew Research Center, 2020). Què passa amb el 10% restant? La UGT subratllava a finals del 2019 que el factor socioeconòmic de les famílies és clau pel que fa a l’accés a la informació i que l’escletxa digital a Espanya és de caràcter estructural i sistèmic. Un 31.5% de les llars amb una renda inferior a 900€ no té accés a internet.
La situació del COVID-19 ha obligat a tothom a adaptar-se a la nova realitat del teletreball, també a les escoles que van optar, a partir del passat 14 d’abril acabar els cursos de manera telemàtica. Això ha destapat una realitat ja existent, la de 52.000 famílies a Catalunya que no tenen els mitjans per seguir les classes telemàtiques en igualtat de condicions, ja sigui per no tenir accés a internet o per manca de dispositius que els permetin fer el seguiment.

Entre els menors que atén la Fundació Privada Viarany a través del projecte del Centre Obert Eixample, es va detectar que un 34% de les famílies no disposaven de cap dispositiu per poder seguir amb la seva escolaritat.

Segons els Objectius del Desenvolupament Sostenible 4 i 10 marcats a l’agenda 20-30 de les Nacions Unides, tot els nens i nenes han de rebre una educació lliure, equitativa i de qualitat promovent la igualtat d’oportunitats i reduint les desigualtats.

Per tal de promoure que aquests alumnes no es quedessin enrere durant el confinament provocat per la COVID-19, però també per tal d’oferir igualtat d’oportunitats educatives un cop restablerta la normalitat social, la Fundació Privada Viarany en col·laboració amb el grup EDIW Barcelona van posar en marxa una campanya de recollida de dispositius (tauletes i ordinadors portàtils) per tal de fer-los arribar a totes aquelles famílies que no disposen d’aquests mitjans.

 

En total la campanya #Donaunatabletopc ha recollit un total de 67 donacions. Amb la col·laboració de l’empresa BCN Informàtica, s’han analitzat i posat a punt 45 dispositius, esborrant-ne les dades personals dels donants i actualitzant els sistemes operatius i s’han formalitzat ja el total de donacions donacions quedant cobertes les necessitats de tots els participants del Centre Obert Eixample.

 

La campanya que s’ha dut a terme a través de les xarxes socials d’Instagram, Twitter i Whatsapp ha tingut un gran ressò gràcies a la cobertura de diferents empreses així com de mitjans de comunicació públics i privats a nivell nacional i internacional, arribant-se a presentar  en dues ocasions a webinars amb participació  de ponents de més de 15 països de Nord-Amèrica, Sud-Amèrica i Europa.