La Funació Privada Viarany assisteix al Webinar “Conèixer per avançar. Les tendències actuals i futures en captació de fons a Europa“que presideix Pere A. Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Abel Monjardin, què ha motivat l’estudi fet a Suïssa (Basilea) el Filantropy Service, planteja que cada país es comporta de formes diferents, per això van fer estudis comparatius amb l’objectiu d’avançar en la filantropia a Europa.

Ricard Valls, exposa l’estudi El Mercat de la Filantropia a Catalunya i a Espanya 2020. Comparant-nos amb altres països, estem molt endarrere respecte al PIB, els motius poden ser: culturals, la riquesa del país (de les persones, dona qui té capacitat d’estalvi, som un país que estem perden molt, fins i tot països escandinaus la renda per càpita és més alta que Espanya, també la fiscalitat.).

A Catalunya els donants individual representen el nivell més alt de donants, que és d’un 37%, els llegats un 13%. El perfil del donants majoritàriament són dones de més de 55 anys  no hi ha donants joves degut a la renda disponible ia que les fundacions volen socis i aquest model tan tancat exclou els donants joves que serien qui podríen cobrir les despeses a llarg termini), calen compromisos per fer ús de les noves tecnologies.

El 20% de la població de Catalunya fa donatius. A nivell d’herències hi ha la tendència creixent, des de fa 15 anys, de fer-ho en forma de llegats ( La majoria dels qui ho fan, son dones, persones solteres i sense descendents, d’uns 78 anys.)

El 80% de les fundacions patrimonials a Espanya no tenen web, això fa complexe saber quines són i quins pressupostos tenen.

Peter Buss, expert en captació de Fons, ofereix una comparativa entre països d’Europa. UK és la que fa més donacions, té molta tradició en donacions per part de fundacions patrimonials, també Suïssa (més del 50% ambdues). Espanya és la que fa més donacions individuals, així com França. Esdevenen importants les donacions digitals (Alemanya és la que en fa més ús), cal desenvolupar aquest potencial digital.

A Europa no hi ha gaires estudis de filantropia, és molt difícil comparar països, hi ha masses factors diversos. Per altra banda les donacions de fundacions patrimonials es fan de forma molt discreta i poc transparents. Un punt important és la necessitat de digitalitzar els donatius així es guanya també transparència i eficiència, també cal potenciar les plataformes de crowdfinding